5e Raad van Advies bijeenkomst bij Baggerdepot van Rijkswaterstaat op de Maasvlakte: Samenwerking voor Duurzaam Sedimentbeheer

8-2-2024

Bijeenkomst 01

Op donderdag 1 februari vond de 5e Raad van Advies bijeenkomst plaats bij het Baggerdepot – De Slufter - van Rijkswaterstaat op de Maasvlakte. Dit evenement vormde weer een belangrijke mijlpaal in het samenwerkingsproject Proeftuin Sediment Rijnmond (PSR). Deelnemers werden ondergedompeld in een dag vol kennisdeling, inzichten en inspiratie.

De ochtend begon met een ‘korte opfrisser’ onder leiding van Philip Drontmann. Het thema was “Bekwamen in co-creatie naar een duurzaam sedimentbeheer”. Drontmann deelde zijn expertise en visie over zaken zoals pionieren in een veranderende context, belang van deelnemen als ambassadeur en goed willen doen als bindend perspectief naar een duurzame toekomst voor sedimentbeheer. 

Vervolgens namen Sanne Ploegaerts (Ravon) en Vincent de Boer (Sovon) ons mee in de wereld van ecologische monitoring in vak 9 van de Groene Poort, pilotgebied van de Proeftuin. We leerden over de delicate balans tussen vissen en vogels in dit unieke deltagebied.

Victor Hooijmeijer (Rijkswaterstaat) gaf een boeiende presentatie over de planuitwerking van aanleggen van langsdammen in de nieuwe waterweg. Hij besprak de context, doelen en het onderzoek naar een optimaal ontwerp. De zones achter de langsdammen kunnen bij uitstek een rol gaan spelen in behoud van gebaggerd sediment in het riviersysteem en een rustplaats voor vissen en vogels. 

Peter van Veelen gaf namens de Proeftuin, een laatste update over de ontwikkelde Sediment Atlas, nu ook met kansenkaart met mogelijk locaties voor suppletie van schone bagger aan de randen in het riviersysteem Rijn-Maasmonding.

Na de lunch verplaatsten we ons naar het balkon, waar we van Jerome Breet een fascinerende uitleg kregen over het baggerdepot van Rijkswaterstaat. Dit is het grootste depot in Nederland waar verontreinigde bagger wordt opgeslagen.

De dag werd afgesloten met een interactieve werksessie, waarin twee thema’s centraal stonden en deelnemers werden verdeeld in twee groepen. Ideeën werden uitgewisseld, er werd gebrainstormd en oplossingen werden bedacht over de toekomst van sedimentbeheer, toegespitst op: hoe kan alle opgedane kennis in de Proeftuin z’n nut krijgen bij opschaling en inbedding naar regulier werk.

Kortom, de 5e Raad van Advies bijeenkomst was een succesvolle dag vol uitwisseling, diepte en scherpte naar elkaar. Meerjarig samenwerken loont! De PSR blijft zich inzetten voor duurzaam sedimentbeheer in de regio Rijnmond.

Proeftuin Sediment Rijnmond © 2024