Over ons

Om de stap te zetten van ad-hoc toepassingen en pilots naar duurzaam sedimentbeheer in de Rijn Maasmonding hebben we een team gevormd van kennispartijen, bedrijfsleven, publieke overheden, en natuurorganisaties. Daarmee bundelen we niet alleen onze kennis en kunde, als belangrijke spelers in het Rijnmond gebied. Maar we zijn ook de uitvoerende partijen die zowel het aanbod als de vraag naar sediment behartigen. Vanwege onze betrokkenheid en gezamenlijke belangen in het gebied zien wij vele kansen om sediment duurzaam in te zetten voor een robuuste en gezonde natuurlijke delta.

Partners

Ons team bestaat uit partners vanuit de kennisinstellingen, het bedrijfsleven, de overheid en natuurorganisaties. We hebben allen een sterke relatie met 'sediment' en met 'rivieren', en vooral ook met het Rijnmond gebied.

Deltares logo

Deltares (penvoerder)

Deltares is een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond.

Wageningen UR

Wageningen Marine Research - WUR

Wageningen Marine Research levert met kennis, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en advies een wezenlijke bijdrage aan een duurzamer, zorgvuldiger beheer, gebruik en bescherming van de natuurlijke rijkdommen in zee-, kust- en zoetwatergebieden.

Port of Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam beheert de grootste haven van Europa. De twee kerntaken van het Havenbedrijf zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart.

DEME Environmental

DEME Environmental NL

Baggerbedrijf DEME Environmental NL is onderdeel van de DEME groep, en is verantwoordelijk voor onderhoud van een groot aantal vaarwegen in het Rijnmaasmonding gebied.

Rijkswaterstaat logo

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat WNZ (West-Nederland Zuid) is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en aanleg van snelwegen en hoofdvaarwegen in de provincie Zuid-Holland. Tevens draagt Rijkswaterstaat bij aan ontwikkeling van het beleid ten aanzien van gebruik van sediment en daar aan gerelateerde ontwikkelingen. Daarnaast speelt Rijkswaterstaat WVL (Water, Verkeer en Leefomgeving) een belangrijke rol bij de ontwikkeling en integratie van kennis naar de regionale beheerorganisaties.

Waterschap hollandse delta logo

Waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta zorgt op de Zuid-Hollandse Eilanden voor schoon en voldoende water en voor veilige dijken en wegen.

ARK logo

Wereld Natuurfonds / Ark natuurontwikkeling

Het Wereld Natuur Fonds WWF-NL (of WNF) is een internationale natuurbeschermingsorganisatie die wereldwijd actief is, ook in de Rijnmaasmonding in diverse projecten, waaronder de projecten gefinancierd vanuit het Droomfonds Haringvliet (Postcode loterij 2015). WWF en Ark Natuurontwikkeling werken daarin intensief samen. ARK realiseert robuuste natuurgebieden waar de natuur zoveel mogelijk haar gang mag gaan.

Natuurmonumenten logo

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten zorgt voor meer dan 100.000 hectare natuur in Nederland. Ze maakt zich sterk voor de natuur die nog over is, en voor de nieuwe natuur die er nog gaat komen in Nederland. Niet alleen in de gebieden die Natuurmonumenten beheert, maar ook daarbuiten.

Coördinatie en ondersteuning

Proeftuin Sediment Rijnmond © 2024