Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Proeftuinen

Schoon bagger beter benut

Veel bruikbaar sediment van goede kwaliteit verdwijnt door baggerwerkzaamheden in de Rijn-Maasmonding naar zee of in depots. Om een belangrijke stap te zetten naar een duurzamer aanpak en het gebaggerd sediment zo lang mogelijk in het rivier-kustsysteem van de Rijn-Maasmonding te houden, heeft een aantal belangrijke spelers op dit gebied de krachten gebundeld in het initiatief Proeftuin Sediment Rijnmond.

Pilot Groene Poort

Proeftuin haven- en stedelijk gebied

Getijdenparken en natuurontwikkeling langs harde stenen oevers.

Pilot Haringvliet Hollands Diep 5

Proeftuin Haringvliet en Hollands Diep

Sediment als bouwstof voor zoetwater-intergetijdennatuur.

Haven Rhoon

Proeftuin centraal rivierengebied

Aanpak erosiekuilen door mini zandmotoren, getijdennatuur in oeverzones.

Het systeem

Het werkgebied voor Proeftuin Sediment Rijnmond omvat de gehele Rijnmaasmonding. Aan de noordrand zijn dat de Lek, de Noord, de Nieuwe Maas, en de Nieuwe Waterweg. In het centrale deel zijn dat de Merwedes, de Oude Maas, het Spui en de Dordtse Kil. En aan de zuidrand zijn dat de Amer, het Hollands Diep, en het Haringvliet.

Over Proeftuin Sediment Rijnmond

De proeftuin brengt het aanbod en de vraag naar schone herbruikbare bagger samen. We zien het gebaggerde sediment niet als afval, maar als een waardevolle bouwstof voor creëren van een meer robuuste en gezonder riviersysteem op de lange termijn. De proeftuin Sediment Rijnmond streeft naar realisatie van meerdere pilots om de concepten en innovatieve methoden te testen en te demonstreren in praktijk. "Learning by doing" is het motto. Het project is specifiek bedoeld voor kennisontwikkeling. De kennisontwikkeling in dit project wordt deels gefinancierd door financiële en in-kind bijdragen van alle partners, en deels door financiering vanuit de Kennis en Innovatie Agenda (KIA) Landbouw, Water, Voedsel, gekoppeld aan Topsector Water & Maritiem (TKI Deltatechnologie). De penvoerder van het consortium is Deltares.

Werk met sedimentmanagement toe naar een robuust, toekomstbestendig riviersysteem

Verhaal van het Sediment
Platform Rivierkennis

Proeftuin Sediment Rijnmond © 2024