Grote behoefte aan lessen uit de praktijk

9-2-2024

Lessen uit de praktijk

De uitwerking KRW langsdammen Nieuwe Waterweg is in volle gang. Het planproces naar een optimaal ontwerp staat onderleiding van Rijkswaterstaat (RWS).
Al met al een hele puzzel om tot een ontwerp te komen, dat ecologische meerwaarde moet gaan bieden in een zeer dynamisch en specifiek deel van de Rijn-Maasmonding. En daarbij tevens rekening te houden dat het technisch uitvoerbaar, vergunbaar, betaalbaar en realiseerbaar is voor eind 2027! 

Voor de planvorming voeren deskundigen vanuit verschillende disciplines onderzoek uit, in opdracht van RWS en maken gebruik van reeds bestaande kennis en leveren onderbouwing voor de keuzes binnen het project.
De laatste maanden is er ook veelvuldig uitwisseling met de Proeftuin Sediment Rijnmond over de pilot die sinds 2021 binnen vak 9 langs de Nieuweweg plaatsvindt (lees hier meer over de pilot vak 9).

Denk hierbij aan vragen als: Welke afwegingen zijn in de pilot gemaakt en hoe werken deze nu uit? Wat zien we (en wat helaas niet)? Wat kunnen we verklaren en wat blijft onzeker? Wat weten we inmiddels wel en kan ingebracht worden voor het ontwerp?

Conclusie: de ervaringen uit de praktijk zijn heel waardevol, juist in de wisselwerking met de lopende planvorming. 

Planuitwerking KRW - Langsdammen Nieuwe Waterweg

Bekijk hier de presentatie van Victor Hooijmeijer - Planstudiemanager Rijkswaterstaat

Proeftuin Sediment Rijnmond © 2024