Waarschuwingsborden bij Pilot Groene Poort

25-09-2023

Pilot Groene Poort waarschuwingsbord

In het afgelopen jaar is gebleken dat het gebied van de pilot Groene Poort bij laag water een aantrekkelijke plek lijkt voor vissers om naar toe te lopen en daar te gaan vissen. Maar het tegendeel is waar; onder water gebeurt zoveel, waardoor het zeer onveilig is om dit stuk te betreden. Er staat een verraderlijke stroming en door het aangebrachte sediment kun je makkelijk wegzakken. Daarnaast wordt ook het onderzoekgebied verstoort door de vissers.
Daarom is besloten om dit kenbaar te maken middels waarschuwingsborden. 
Afgelopen donderdag 21 september zijn deze borden geplaatst om aan te geven dat het gebied niet betreden mag worden.

Pilot Groene Poort waarschuwingsbord3

Naast de waarschuwingsborden hebben we Sportvisserij Zuidwest Nederland bereidt gevonden om de boodschap te delen naar de beoefenaars van de sportvisserij. Op de website laat men weten dat de veiligheid van de vissers voorop gaat! Lees hier het artikel.

Proeftuin Sediment Rijnmond © 2024